ที่ Andstal, ค้นหาความคิดสร้างสรรค์การออกแบบและคุณภาพ